01.04.2020 - 15.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Romerike 2020

Bli med!

22668

Registrerte turer

1909

Registrerte deltakere

12

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bokkedalen (Eidsvoll) 1920
2 Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 1232
3 Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 736
4 Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 1226
5 Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 3194

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bokkedalen (Eidsvoll) 1920
Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 1232
Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 736
Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 1226
Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 3194
Bonustur: Vardehøgda (Nes) 1119
Brenntoppen (Hurdal) 876
Bårhaugkampen (Nannestad) 1547
Fjellsjøkampen (Hurdal) 762
Furusand (Lillestrøm) 2616
Hasleråsen (Eidsvoll) 2315
Minjarudkollen (Lillestrøm) 1237
Ruserud (Lillestrøm) 1298
Tjuvstuåsen (Rælingen) 1692
Varingskollen (Nittedal) 898
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp